Snelheidsremmende maatregelen Veenderij

In maart van dit jaar was er een bewonersavond over de snelheidsremmende maatregelen die we in Veenderij willen gaan aanbrengen op de eilanden D, F en G. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

Hoe het begon

In 2020 geven bewoners van de eilanden D, F en G van Veenderij hun zorgen over de verkeersveiligheid in de buurt. Samen met de gemeente, adviesbureaus Arcadis en Haver Droeze en enkele bewoners is er toen een plan bedacht met snelheidsremmende maatregelen. Ook wordt de snelheid teruggebracht naar 15 km/h. Tijdens de bewonersavond in maart 2022 is het plan gepresenteerd. De overgrote meerderheid van de bewoners van Veenderij is akkoord met het ontwerp.

Hoe verder?

  1. In oktober 2022 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist of er financiële middelen beschikbaar komen om het plan uit te voeren.
  2. Als het besluit positief is, dan duurt het ongeveer 7 maanden voordat de uitvoering kan starten (voorbereiden uitvoering, aanbesteden, opdracht verlenen, materiaal bestellen, etc.).
  3. De uitvoering komt dan rond de zomer van 2023.

Verkeersbesluit

We willen een 15 km/h-zone instellen. Dit kan niet zomaar, hiervoor moet de gemeente een zogenaamd verkeersbesluit nemen dat we bekendmaken via het Gemeenteblad. Binnen 6 weken na de bekendmaking kunt u eventueel bezwaar maken tegen dit besluit. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het besluit. Het verkeersbesluit wordt gemaakt en gepubliceerd zodra de gemeenteraad de middelen beschikbaar heeft gesteld.

Veenraden

In april zijn op meerdere locaties op de Veenraden snelheidsmetingen gehouden. Uit deze metingen blijkt dat er op een aantal plaatsen inderdaad te hard gereden wordt. Gemeente Veenendaal heeft een plan gemaakt met snelheidsremmende maatregelen op de Veenraden. Dit plan is 25 mei gepresenteerd aan bewoners van Veenraden.

Plan bekijken?

Heeft u eerdere informatie gemist en u bent benieuwd naar het ontwerp? Hieronder kunt u het plan bekijken. Dit is het originele plan. Opmerkingen gemaakt tijdens de bewonersavond worden waar mogelijk t.z.t. meegenomen.

Snelheidsremmende maatregelen Veenderij (pdf, 14 MB)

Op de hoogte blijven van het vervolg?

Na oktober 2022 weten we meer. Wilt op de hoogte blijven van het vervolg of bent u benieuwd wat de gemeenteraad uiteindelijk beslist? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Zodra er meer bekend is wordt het in de nieuwsbrief vermeld.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Janneke Penterman, (0318) 538 790. Ook kunt u een e-mail sturen naar janneke.penterman@veenendaal.nl.