Inrichting Waterhuisplein Veenderij

In de afgelopen maanden is samen met bewoners gesproken en gewerkt aan het ontwerp voor de inrichting van het Wateerhuisplein op eiland L. Het definieve ontwerp is klaar. 

Wat ging eraan vooraf?

In juni 2022 zijn bewoners gevraagd om een enquête in te vullen over de inrichting van het Waterhuisplein. In het volgende document leest u de resultaten:

Daarna hebben we samen met geïnteresseerde bewoners en de landschapsarchitect een bijeenkomst gehad. Samen hebben we gekeken naar de verdere inrichting van het plein. Met de informatie uit die bijeenkomst heeft de landschapsarchitect een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Hoe verder?

In het tweede kwartaal 2023 starten we met de uitvoering. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc van Rossum via (0318) 538 538. Ook kunt u een e-mail sturen naar marc.van.rossum@veenendaal.nl.