Inrichting speelplekken eiland C en L in Veenderij

De woningen op eiland C in Veenderij zijn inmiddels opgeleverd. Op eiland L wordt nog druk gebouwd. Tijd om samen met bewoners aan de slag te gaan en invulling te geven aan de speelplekken. 

Wat gaan we doen?

Bewoners van de eilanden A, B en C hebben inmiddels kunnen kiezen uit drie sfeerimpressies van speelgelegenheden. Hier is een voorkeursvariant uit naar voren gekomen. De eerste bewonersavond heeft eind 2021 digitaal plaatsgevonden. Het plan wordt verder aangepast n.a.v. het gesprek met bewoners. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt en voorgelegd aan alle bewoners van de drie eilanden.  

Bewoners van eiland L krijgen begin 2022 een uitnodiging om mee te denken over de inrichting van de speelplek centraal op eiland L. Ook ontvangt men een uitnodiging om mee te denken over het plein bij het water (Waterhuis).  

Waarom doen we dit?

Wie weet er beter waar behoefte aan is in een buurt dan de bewoners die er wonen. We betrekken daarom vroegtijdig bewoners bij de inrichting van speel- en ontmoetingslocaties in de wijk. 

Planning

 • Eiland C
  Definitief ontwerp afstemmen buurt: februari 2022 
  Uitvoering medio 2022  
 • Eiland L centrale speelplek
  Start bewonersparticipatie januari 2022
  Realisatie medio 2022
 • Eiland L plein aan het water
  Start bewonersparticipatie januari 2022
  Realisatie medio 2022
 • Eiland L kunstproject plein aan het water
  Bewonersparticipatie is gestart
  Realisatie medio 2022