Eiland C: Weteringse speelweide

De Weteringse speelweide op Eiland C bestaat uit diverse sport- en speelvoorzieningen voor jong en oud.  

Wat gaan we doen?

  • Rond het veld loopt een halfverhard pad met een wisselende breedte, waardoor dit pad ook meteen ruimte biedt voor een potje jeu de boules.  
  • Voor de jongste kinderen wordt een picknickset geplaatst en direct aan de andere zijde van het pad een vogelnestschommel. 
  • Voor iets oudere kinderen wordt aan de westzijde een waterpomp geplaatst, vanaf de pomp loopt een keienbeekje naar het water eindigend in een laagte met zand direct naast het open water. 
  • Over het beekje wordt een speel/sportparcours gerealiseerd met een wiebelbrug en calisthenics toestel. 
  • Tenslotte plaatsen we centraal op de speelweide voor de oudere jeugd een Teqballtafel. De plek krijgt daarbij een groene uitstraling. 

Beplanting

Centraal planten we een bomengroep met lindes en rondom de weide planten we verschillende soorten bomen met variatie in bloei, vorm en (herfst)kleur. Langs de waterkanten werken we met inheemse heesters zoals wilgen en kornoeljes. Hiermee zorgen we voor een groene buffer naar de omgeving, die meteen het zicht wegneemt op de loodsen aan de zuidkant van het water. Met de inbreng van bewoners hebben we zo een ontwerp gemaakt voor een groene sport-, speel- en ontmoetingsplek voor alle leeftijden. 

Wanneer gaan we dit doen?

De aannemer moet diverse werkzaamheden uitvoeren in de watergang en de doorsteek naar de Grift. De aanleg van het speelterrein is gepland voor begin 2023, zodat aansluitend aan de graafwerkzaamheden ook de beplanting en de bomen aangebracht kunnen worden. Een deel van het terrein is ingezaaid met gras zodat er gespeeld kan worden.