Dragonder Oost: de wijk leren kennen en weten wat er speelt

Dit project stond voor 2021 op de planning, maar is helaas door de coronamaatregelen niet door gegaan. Dragonder Oost is een rustige buurt, met relatief weinig meldingen.  

Wat gaan we doen?

We gaan in gesprek met bewoners uit Dragonder Oost. Doel is om de wijk en de bewoners te leren kennen: wat speelt en leeft er als het gaat om de woon-en leefomgeving. Hoe is het contact onderling? Zijn er bewoners die zich willen inzetten voor de wijk? 

Waarom doen we dit?

Wie weet er beter waar behoefte aan is in een buurt dan de bewoners die er wonen. We gaan daarom graag in gesprek om te horen wat er leeft om op die manier te bepalen waar we (gezamenlijk) op in kunnen zetten. 

Planning

Uitvoering tweede kwartaal 2022.