Dragonder Noord en Oost en het BOSS principe

Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten is belangrijk voor iedereen en daarom gaat gemeente Veenendaal werken volgens het BOSS- beleid.  Dragonder Noord en Oost zijn aangewezen als pilotbuurten.  

Wat gaan we doen?

De buurten Dragonder Noord en Oost inrichten volgens het Boss principe.

Waarom doen we dit?

Wij geloven dat de gehele openbare ruimte gebruikt kan worden voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS) om gezonde en gezellige buurten te creëren. We willen loskomen van het speelplekkenbeleid waarbij er her en der speelplekken zijn voor kinderen van 0-12 jaar. Voor jongeren, volwassenen en ouderen willen we ook ruimte voor bewegen en ontmoeten. Deze plekken en routes moeten aantrekkelijk, gevarieerd, duurzaam en groen worden ingericht voor bewoners van alle leeftijden.  

Planning  

Het BOSS-principe is nieuw voor Veenendaal en Dragonder Noord en Oost zijn één van de eerste buurten waar we gaan werken op deze nieuwe manier. In de eerste helft van 2023 zijn we gestart met een pilot in deze twee buurten in Dragonder. De realisatie van de nieuwe BOSS-plekken gaat starten in het derde kwartaal van 2023.

Doe mee 

Bewoners uit beide buurten worden actief betrokken bij de planvorming. Wie weet er nu beter wat nodig is voor de buurt dan de bewoner zelf?  

Dit is er al gebeurd

De afgelopen maanden hebben bewoners van Dragonder Oost meegedacht over hun BOSS-locaties. Op 8 maart is een inloopmiddag geweest waar wensen konden worden aangegeven. Ook hebben wij de uitgangspunten van de locaties volgens het BOSS-beleid gepresenteerd.

Volgens dit beleid en de wensen zijn voorlopige ontwerpen gemaakt, die op een tweede inloop op 10 mei gepresenteerd zijn. Opmerkingen hierop zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve ontwerpen.

U kunt de definitieve ontwerpen hieronder vinden. Ook is er een korte toelichting per locatie met eventuele wijzigingen na de tweede inloop en waarom dit is gedaan.

Ontwerp Dragonder-oost bekijken (pdf, 4 MB)

Toelichting op ontwerp bekijken (pdf, 123 KB)

Lukt het u niet om de bestanden te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Menno Buis via openbaarbeheer@veenendaal.nl of (0318) 538 784. Hij helpt u graag verder.