Speeltuintje bij Tweespan

Bewonersinitiatief speeltuin Tweespan en Dissel

De oude speeltuin aan de Tweespan en Dissel voldoet niet meer aan de wensen van de kinderen die er wonen. Zij hebben daarom een bewonersinitiatief ingediend.

De speeltuin is volgens de gemeente echter niet aan vervanging toe de komende jaren. Als bewoners de speeltuin willen verbeteren moeten zij dit zelf uitvoeren en betalen, of hiervoor sponsors zoeken. De gemeente ondersteunt in de uitvoering waar mogelijk. De bewoners nemen contact op met een speeltuinbouwer om tot een plan te komen. Het wijkteam faciliteert bij het opstellen van een plan voor de speeltuin.

Het wijkteam:

  • adviseert over fondsenwerving en crowdfunding
  • ondersteunt en faciliteert bewoners bij het bewonersinitiatief
  • geeft duidelijk de kaders aan, wat wel en niet mogelijk is, kan en mag

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam geeft de kaders aan en geeft tips over crowdfunding en fondsenwerving, zodat bewoners verder kunnen met hun plan.

Verdiepen en samendoen

Bewoners maken een plan voor de speeltuin. Het is een bewonersinitiatief, dat betekent dat de bewoners zelf aan zet zijn, ook wat betreft het grootste deel van de financiering. Het wijkteam denkt graag mee en kijkt hoe de gemeente nog kan ondersteunen.

Bewonersinitiatieven

Hebben de bewoners nog meer plannen? Bijvoorbeeld voor activiteiten in de speeltuin of andere verbeteringen van de omgeving?