Parkeerplaaten op de Manshof

Aanpak parkeren Buitenhuishof, Manhof en Meurshof

De bewoners van Buitenhuishof, Manhof en Meurshof vinden dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Ook wordt er fout geparkeerd met bekeuringen als gevolg.

Het wijkteam wil samen met de bewoners bekijken hoe de situatie kan worden verbeterd en of het mogelijk is om samen afspraken te maken over het parkeren.

Het wijkteam:

  • organiseert een bewonersbijeenkomst voor de bewoners
  • bespreekt met de bewoners wat ze zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren
  • bedenkt samen met de bewoners wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren
  • zorgt voor duidelijke situaties en heldere regels rondom het parkeren
  • stimuleert bewoners om ook zelf toezicht te houden en om elkaar aan te spreken
  • zorgt ervoor dat de gemeente afgesproken aanpassingen uitvoert 

Samenwerking met:

Bewoners, Verkeer & Parkeren, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Beheer & Projecten, Verkeersdeskundige

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam nodigt de bewoners uit voor een bewonersbijeenkomst om de problemen rondom parkeren te inventariseren.

Verdiepen en samendoen

Samen met bewoners maakt het wijkteam een plan om de situatie rondom het parkeren in de wijk te verbeteren. We verdelen de acties tussen bewoners en gemeente. Op welke manier kunnen bewoners elkaar aanspreken op ongewenst parkeergedrag?