Plein bij Castor

Aanpak openbaar gebied omgeving Castor

Als je naar de openbare ruimte kijkt in de omgeving Castor en Pollux dan valt op dat er veel steen aanwezig is. Zo zijn er pleintjes die tussen de woningen liggen waar geen groen aanwezig is.

In het verleden zijn er vanuit bewoners verzoeken geweest om deze pleintjes aan te passen. Ook wil de buurt graag meer ruimte voor parkeren.

Processtappen reconstructie

  • Eind 2019 is er een bewonersavond georganiseerd waar bewoners input konden leveren voor de plannen
  • Voorlopig plan is gereed en wordt momenteel getoetst
  • Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
  • Evaluatie van het project met bewoners

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • weet wat er speelt en leeft in de wijk
  • is op de hoogte van de voortgang van het (participatie)proces en de uitvoering
  • is aanwezig geweest bij de bewonersavond

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten, Verkeer & Parkeren