Flats aan het Zuiderkruis

Aanpak afval en zwerfafval Zuiderkruis

Al jaren klagen de bewoners van het Zuiderkruis over overlast door afval en zwerfafval. Het wijkteam wil samen met de bewoners een aanpak bedenken voor een schonere buurt met minder zwerfafval en overlast door afval.

Bewoners kunnen zelf veel bijdragen aan  een schonere buurt. Buurthuis De Driehoek wil graag een initiatief voor buurtpreventie opstarten.
 
Het wijkteam:
    

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken        
  • verbindt partijen en bewoners voor een gerichte en effectieve aanpak        
  • maakt samen met bewoners en partners een plan voor een schonere buurt
  • bespreekt met bewoners wat zij zelf kunnen doen om hun buurt en wijk schoon, leefbaar en veilig te maken     
  • faciliteert bewoners bij het opruimen van zwerfafval     
  • promoot schoonmaakacties     
  • bespreekt de mogelijkheid van GFT+E aanbiedzuilen     

Samenwerking met:

Bewoners, Afvalcombinatie De Vallei (ACV), Patrimonium woonservice, Buurthuis de Driehoek, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Veens Welzijn, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Bewoners informeren dat zij zelf veel kunnen bijdragen om hun buurt mooier en schoner te maken. Wat is fijn aan een schone buurt? Bewoners informeren over de collectieve aanmelding GFT+E-aanbiedzuilen.

Verdiepen en samendoen

Bewoners betrekken bij de aanpak Schoon. Wat zijn de mogelijkheden? Wie zijn de veroorzakers en wat zijn de afvalmagneten in de buurt? Wat kunnen we samen doen en kunnen we ook gezamenlijk regels opstellen om de buurt schoon te houden?

Schoonmaakacties

Buurthuis De Driehoek benaderen voor een zakgeldproject voor jongeren, die zwerfvuil opruimen. Zijn er mogelijkheden voor een project Schoon Belonen?