Zwerfvuil bij winkelcentrum Veenendaal-oost

Aanpak afval en zwerfafval winkelcentrum

In de omgeving van het Winkelcentrum Veenendaal-Oost komen veel meldingen binnen over zwerfafval. Er zijn al diverse zwerfvuilacties door bewoners geweest. Het wijkteam wil samen met ondernemers en bewoners een plan maken voor een schonere buurt met minder zwerfafval en overlast door afval.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • gaat in gesprek met ondernemers en bewoners  
  • bespreekt met ondernemers en bewoners wat ze zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren
  • maakt samen met ondernemers en bewoners een plan voor een schonere buurt 
  • faciliteert ondernemers en bewoners bij het opruimen van zwerfafval

Samenwerking met:

Afvalcombinatie De Vallei (ACV), Werkgroep Schoon en Veilig Oost, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Wijkservice, Beheer & Projecten, Winkeliers, Bewoners

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam gaat in gesprek met winkeliers en bewoners. Wat is fijn aan een schone buurt? Winkeliers en bewoners kunnen zelf ook veel doen om de omgeving mooier en schoner te maken. De Werkgroep Schoon en Veilig Oost levert input en wordt betrokken.

Verdiepen en samendoen

Samen maken we een plan van aanpak: we inventariseren de problemen en bedenken mogelijke oplossingen. Het wijkteam betrekt winkeliers en bewoners bij de aanpak Schoon. Winkeliers ondernemen actie om afval te verminderen. Zwerfvuilacties door bewoners en/of scholieren. Kunnen we ook regels opstellen om de buurt schoon te houden?