Bezoeker loopt bij Hoogvliet

Veilige verkeersstromen

In het Koopcentrum zijn veel meldingen van onveiligheid en overlast van verkeerstromen van fietsers, scooters, koeriers, bevoorradingsverkeer en winkelend publiek.

Het wijkteam wil de verkeerstromen duidelijk, veilig en acceptabel maken en vermindering van het aantal meldingen van overlast door verkeerstromen. Er wordt gewerkt aan nieuwe tijden waarop winkels bevoorraad worden om de verkeersstromen te reguleren. De bewegwijzering en herkenbaarheid van de overdekte fietsenstallingen zijn verbeterd, maar handhaving gebeurt op dit moment nog veelal ad hoc.

Het wijkteam:

  • brengt de dialoog en verbinding tussen ondernemers, bewoners en partijen op gang
  • stuurt erop dat er een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt
  • bespreekt met ondernemers en bewoners wat zij zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven
  • regisseert op het doorvoeren van aanpassingen

Samenwerking met:

Ondernemers, Bewoners, Centrumcoördinator, Programmamanager Vitale Binnenstad, Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Centrum, VVE City, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Politie, Beheer & Projecten, Verkeer & Parkeren, Winkelstadmanager, Parkeerservice Veenendaal (P1).

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en evalueren

Het wijkteam nodigt samen met andere partners de ondernemers en bewoners uit voor een gesprek over de verkeerstromen. Wat is de situatie? Waar liggen de problemen?

Verdiepen en samendoen

Bewoners, ondernemers en andere partijen leveren input en ideeën om de verkeersstromen te verbeteren en veiliger te maken. Samen maken we een plan van aanpak en verdelen we de taken.