Man knipt ketting fiets door

Tegengaan fietsendiefstal

Er is al van alles geprobeerd om het probleem aan te pakken: inzet van lokfietsen; extra surveillance, voorlichting en demonstraties.

Het wijkteam wil de diefstal van fietsen met gerichte acties voorkomen en terugdringen. Goede fietsenstalling met (camera)toezicht is wenselijk. We willen de pakkans van fietsendieven vergroten.

Het wijkteam:

  • zorgt voor voorlichting over hoe je diefstal van je fiets kan voorkomen
  • heeft de hotspots van fietsendiefstal in beeld
  • werkt samen met partners aan goede fietsenstalling met (camera)toezicht

Samenwerking met:

Bewoners, Veiligheid, Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s), NS, ProRail

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam zorgt ervoor dat reizigers en bezoekers van het Centrum voorlichting krijgen wat zij kunnen doen om fietsendiefstal te voorkomen. Maak het ze niet te gemakkelijk!

Verdiepen en samendoen

Met Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s) en de NS goede fietsenstalling creëren met voldoende verlichting en (camera)toezicht. De pakkans van fietsendieven vergroten door bijvoorbeeld extra surveillance en acties met lokfietsen.