Speeltoestel buurt Achterkerk

Speeltuinen Weverij en Blekerij

Bewoners vinden de speelvoorzieningen in de buurt onaantrekkelijk, het onderhoud van het groen en de toestellen kunnen in hun beleving beter. De speelplek aan de Blekerij wordt nu weinig gebruikt en ligt op een locatie die onaantrekkelijk is.

Het wijkteam wil samen met bewoners kijken welke ideeën er zijn om het spelen in de buurt op te waarderen. Kunnen we een andere speeltuin in de buurt uitbreiden en/of meer groen realiseren? De speeltuin aan de Weverij is inmiddels alweer heel wat jaren oud en afgeschreven, deze speeltuin is toe aan een reconstructie. Het wijkteam wil ook bij de Beatrixstraat inventariseren wat bewoners kunnen doen om de speelplek daar te verbeteren.

Het wijkteam:

  • organiseert een buurtgesprek om de wensen van bewoners in beeld te brengen
  • bespreekt met de bewoners wat ze zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren
  • maakt samen met de bewoners een plan om de situatie te verbeteren
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
  • zorgt ervoor dat de gemeente afgesproken aanpassingen uitvoert

Samenwerking met:

Bewoners en kinderen, Beheer & Projecten, Veenendaals Woningstichting (VWS), Patrimonium woonservice, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Tijdens een gesprek of schouw denken bewoners en kinderen mee over de speelvoorzieningen en het groen. We inventariseren de wensen.

Verdiepen en samendoen 

Samen maken we een plan voor de verbeteringen. We verdelen de taken tussen de gemeente en bewoners. Bewoners kunnen zelf veel bijdragen om hun omgeving te verbeteren.

Bewonersinitiatieven 

Hebben bewoners nog meer ideeën om hun buurt verder te verbeteren? Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan uit te werken. Bewoners zoeken zelf naar sponsors en fondsen om hun wensen en ideeën te realiseren.