Fietser bij winkelcentrum Scheepjeshof

Keurmerk Veilig Ondernemen-Centrum

het Koopcentrum is het Keurmerk Veilig Ondernemen-Centrum (KVO-C) actief. In het KVO-C werken ondernemers, bewoners, Winkelstad Veenendaal, gemeente en veiligheidsprofessionals samen om de veiligheid en leefbaarheid in het Centrum te bevorderen.

Het KVO-C stelt elk jaar een programma op om de doelstellingen te realiseren. Het wijkteam ondersteunt het KVO-C.

Het wijkteam:

  • neemt als partner deel aan het KVO-C overleg
  • denkt actief mee hoe we de veiligheid en leefbaarheid in het Centrum kunnen vergroten
  • organiseert samen met partners de jaarlijkse schouw in het Centrum
  • organiseert bijeenkomsten voor ondernemers in het Centrum over veiligheid (ondermijning, overvallen, etc.)
  • publiceert over de aanpak, resultaten en successen. Wat kunnen andere bewoners en bezoekers bijdragen?
  • zet in op het verhogen van de aangiftebereidheid van ondernemers, bewoners en slachtoffers

Samenwerking met:

  • Bewoners
  • Ondernemers
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het KVO-C stelt elk jaar een programma met doelstellingen en acties op. Het wijkteam informeert bewoners waaraan wordt gewerkt, door wie en wat dit oplevert. Hoe kunnen bewoners en bezoekers bijdragen aan een veilig en leefbaar Centrum?

Verdiepen en samendoen

Het wijkteam is partner in het KVO-C. We werken samen met de ondernemers, bewoners en partners aan het programma KVO-C om het Centrum veilig te maken.