Terrassen aan het Kees Stipplein

Aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied

Veenendaal heeft de ambitie om van het centrumgebied een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Naast winkelen, wordt wordt het Koopcentrum meer en meer een plaats voor ontmoeting voor bewoners en bezoekers.

Vanuit het programma Vitale Binnenstad wordt gewerkt aan de complete binnenstad. De afgelopen jaar is veel gerealiseerd, zoals de herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat en initiatieven die de sfeer verhogen. Op dit moment wordt gewerkt aan het opwaarderen en verfraaien van een aantal pleinen in het Koopcentrum. Mensen bestellen steeds meer kleding en producten via internet. Het winkelen wordt compacter en andere functies worden toegevoegd, zoals kleine werkplekken, uitgaan, ontspanning en vermaak, zorg, wonen en maatschappelijke functies. Deze ontwikkeling is belangrijk om leegstand in het centrumgebied te bestrijden.

Meer investeren in het Koopcentrum

Het Koopcentrum vraagt, in verhouding met andere buurten, om een hogere investering qua samenwerking, middelen en ureninzet van de gemeente en andere partijen. Het gebied is  belangrijk voor alle Veenendalers en wordt door iedereen gebruikt. Daarnaast is het Centrum belangrijk om economische en toeristische redenen.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners en ondernemers te betrekken
  • verbindt bewoners, ondernemers en andere partijen
  • neemt deel aan structureel overleg over het Koopcentrum
  • bespreekt met bewoners en ondernemers dat zij zelf veel kunnen bijdragen aan een mooi en veilig Koopcentrum
  • bekijkt wat de gemeente kan doen en zorgt dat afgesproken acties worden uitgevoerd
  • stimuleert bewoners en ondernemers om onderhouds- en beheertaken over te nemen
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Ondernemers Koopcentrum, Bewoners, Centrumcoördinator, Programma Vitale Binnenstad, Winkelstadmanager, Bureau Ruimteatelier, Beheer & Projecten, andere ondernemers, bedrijven en hoveniers.

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam wil samen met ondernemers en bewoners de kansen en problemen voor het Koopcentrum inventariseren.

Verdiepen en samendoen

Samen met ondernemers en bewoners bedenken we oplossingen en acties om het Koopcentrum verder te verbeteren naar een prettig winkel- en verblijfsgebied. We verdelen de taken. Wat doet de gemeente? Wat doen bewoners, ondernemers zelf? Wat doen we samen?