Netwerkbijeenkomst Achterkerk, Centrum, Schrijverspark en Meesterweide

Wat is jouw idee voor de straat? Hoe wordt je buurt nog leuker? Of juist veiliger? Wat vinden je buren? En wie van je buren kijken net als jij verder dan geraniums? En welke mensen kunnen je helpen om je wijkideeën ook echt uit te voeren? Kom naar de netwerkbijeenkomst voor de buurten Achterkerk, Schrijverspark, Meesterweide en koopcentrum! 

Wat gaan we doen?

Veens Welzijn en gemeente Veenendaal organiseren samen een avond voor de mensen die wonen in en rondom het centrum. Op die avond willen we:  

  • elkaar leren kennen; 
  • in gesprek over hoe de wijk kan verbeteren;
  • denk dan bijvoorbeeld aan het groen in de wijk, (verkeers)veiligheid, activiteiten om elkaar ontmoeten, duurzaamheid, etc. 

Alle ideeën die uitvoerbaar zijn óf uitvoerbaar zijn te maken krijgen een plekje in de wijkplannen van de gemeente. Dat betekent dat jij eigenaar blijft van je idee, maar Veens Welzijn, Patrimonium en gemeente Veenendaal helpen je als dat nodig is met kennis, ervaring en het zoeken naar geld om het idee ook echt uit te voeren.  

Waarom doen we dit?

Gemeente Veenendaal vindt het belangrijk dat mensen zich inzetten voor hun eigen buurt. We geven inwoners daarom volop de ruimte om zelf situaties in de wijk te verbeteren en op te pakken. De gemeentelijke wijkmanagers hebben een wijkbudget om inwonersinitiatieven op gang te helpen.  

Planning

Waarschijnlijk vindt deze bijeenkomst plaats in het najaar.  

Hopelijk zijn er na afloop van deze bijeenkomst meerdere goede ideeën die realistisch genoeg zijn om mee verder te gaan. Per wijkidee gaat een groepje inwoners het idee uitwerken. Zij kunnen bij vragen altijd een beroep doen op de kennis en kunde van de gemeente en andere relevante organisaties.

Ook is het de bedoeling dat zij in gesprek gaan met andere omwonenden om zo te kijken of de rest van de buurt het ook een goed idee vindt. Als ook een goed financieel plan is opgesteld (de gemeente kan ook hierover meedenken), dan gaan we het plan uitvoeren.  

We zetten ons er voor in om nog in 2022 de eerste wijkideeën van de netwerkavond uitgevoerd te krijgen.

Doe mee 

Er is nog geen datum geprikt voor de netwerkavond. Wil je niets missen? Stuur vast een mail naar de wijkmanager en je wordt in het voorjaar persoonlijk uitgenodigd.