Waarom richten we de Weverij opnieuw in?

De Weverij wordt verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast leggen we er een hemelwaterriool aan om (een groot gedeelte van de bewoners) de mogelijkheid te bieden om regenwater gescheiden af te voeren. Daarnaast kijken we wat we nog meer kunnen verbeteren bij onveilige verkeerssituaties, hardrijdend verkeer of te weinig parkeerplaatsen in een straat. We laten gezonde bestaande bomen staan en planten extra nieuw groen aan.

Wat willen we doen?

  • De rijbaan van de Weverij wordt versmald en voorzien van nieuw asfalt.
  • Er komen bij de kruispunten verkeersplateaus. Hierdoor rijdt het verkeer langzamer, waardoor de verkeersveiligheid beter wordt.
  • De fietspaden langs de Weverij worden verbreed en krijgen nieuw asfalt.
  • Ter hoogte van de Blekerij buigen we het fietspad wat verder van de Weverij af, zodat er een opstelplaats ontstaat voor het afslaande verkeer.
  • Op de Weverij maken we extra groenvakken en planten we waar mogelijk bomen.
  • We gaan een extra riool aanleggen voor regenwater. Dit is een infiltratieriool, dat regenwater zoveel mogelijk in de bodem infiltreert (langzaam laten wegzakken)
  • Bij de meeste panden kunnen we dan een aparte regenwaterafvoer aanbieden.

Aanmelden inloopavond

Op donderdag 13 oktober willen we graag ‘live’ van gedachten met u wisselen over de plannen voor de Duivenwal. Tussen 18:00 uur en 21:00 uur staan medewerkers van de gemeente en het ontwerpbureau voor u klaar in de Scheepjeswolzaal van het gemeentehuis.

Komt u ook? Om een goede inschatting te kunnen maken, willen we u vragen uzelf aan te melden.

Meld u hier aan.