Flats in het Schrijverspark

Groen in Schrijverspark

Bewoners vinden het groen (veel gras) niet aantrekkelijk en ook dat dit weinig uitnodigend is voor ontmoeting en beleving. De initiatiefnemers hebben een ontwerptekening gemaakt. In de nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor andere bewoners om mee te doen met het initiatief.

Het wijkteam:

  • faciliteert het bewonersinitiatief
  • zorgt voor budget (Patrimonium woonservice en de gemeente)
  • bespreekt met de bewoners wat zij zelf kunnen doen aan het beheer en onderhoud
  • zorgt dat aanpassingen worden uitgevoerd

Samenwerking met:

Bewoners, Patrimonium woonservice, Veens Welzijn, De Poster, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam zoekt samen met bewoners en de Poster een geschikte plek voor een groene ontmoetings- en recreatieplek in de buurt. Zij informeren de overige bewoners in de buurt over hun plan, zodat deze weten wat er gaat gebeuren.

Verdiepen en samendoen

Bewoners zorgen zelf voor draagvlak in de buurt en vragen andere bewoners om mee te helpen bij de realisatie en het beheer van het groenproject. Hoe denken zij het beheer op de lange termijn te regelen?