Gezamenlijke moestuin aan de Weverij

Een groep bewoners aan de Weverij wil graag een moestuin voor de buurt opzetten op het grasveld aan de Weverij. Zo wordt een ‘saai’ grasveld een leukere plek om elkaar te ontmoeten.   

Wat gaan we doen?

Eén bewoner wilde graag meer doen met het veld en heeft toen buren om zich heen verzameld die dit ook belangrijk vinden. Samen hebben ze contact opgenomen met de wijkmanager van de gemeente, die de groep nu ondersteunt samen met de beheerder groen van de gemeente en de wijkcoach van Veens Welzijn.  

Waarom doen we dit?

De bewoners willen een fijnere plek om elkaar te ontmoeten. Het organiseren van een moestuin past de doelstelling van de gemeente dat bewoners het beheer over het openbaar groen op zich nemen als zij dat willen. Zeker als dit meer ontmoetingen tot gevolg heeft. Bovendien zorgt een moestuin voor meer biodiversiteit dan een grasveld. Een win-win-win situatie dus! 

Doe mee 

De bewoners hebben de afgelopen maanden tuinbakken gemaakt en ingezaaid. Langzaam komen de eerste plantjes omhoog. Er zijn nog een paar werkzaamheden te verrichten. Daarna wordt de moestuin officieel geopend.  Er is nog wel plek voor meer mensen met groene vingers. Heb je interesse? Neem contact op met wijkmanager Wouter Groot Koerkamp via wouter.groot.koerkamp@veenendaal.nl of via 06 40 91 57 16.