Gezamenlijke moestuin aan de Weverij

Een groep bewoners aan de Weverij wil graag een moestuin voor de buurt opzetten op het grasveld aan de Weverij. Zo wordt een ‘saai’ grasveld een leukere plek om elkaar te ontmoeten.   

Wat gaan we doen?

Eén bewoner wilde graag meer doen met het veld en heeft toen buren om zich heen verzameld die dit ook belangrijk vinden. Samen hebben ze contact opgenomen met de wijkmanager van de gemeente, die de groep nu ondersteunt samen met de beheerder groen van de gemeente en de wijkcoach van Veens Welzijn.  

Waarom doen we dit?

De bewoners willen een fijnere plek om elkaar te ontmoeten. Het organiseren van een moestuin past de doelstelling van de gemeente dat bewoners het beheer over het openbaar groen op zich nemen als zij dat willen. Zeker als dit meer ontmoetingen tot gevolg heeft. Bovendien zorgt een moestuin voor meer biodiversiteit dan een grasveld. Een win-win-win situatie dus! 

Planning

We zijn afhankelijk van verschillende factoren om dit initiatief te realiseren. Zo zijn er inmiddels verschillende fondsen aangeschreven voor de co-financiering van het project. Ook de gemeente betaalt via het wijkbudget mee. De planning is nu nog onbekend.

Doe mee 

Voor dit initiatief zijn ideeën uit de buurt verzameld. Voor dit project is nu geen denk- of werkkracht meer nodig. Zodra het project wordt uitgevoerd zijn er weer mensen nodig die willen helpen bij het onderhoud. 

Uiteraard geldt bij de nieuwe gezellige plek ook dat iedereen er zijn vrije uren mag doorbrengen.