Projectenkaart

Op de projectenkaart burgerparticipatie staan alle projecten en werkzaamheden die komend jaar worden uitgevoerd. Ook leest u hoe u daarover kunt meepraten.

Wijkbewoners in gesprek met het wijkteam

Praat met je wijkteam

Voor bewoners in de wijk is het wijkteam namens de gemeente het gezicht en eerste aanspreekpunt in de wijk.

Heb je een idee of vraag over je buurt? Kom eens langs op het spreekuur.

Kom langs bij je wijkteam
Mensen in gesprek met elkaar

Maak van je idee een bewonersinitiatief

De uitwerking van je idee of initiatief tot een bewonersinitiatief regel je zelf. Maar, je hoeft het niet alleen te doen; er zijn vast buurtbewoners die willen helpen. En natuurlijk ondersteunt het wijkteam je met handige tips en tools en bij het maken van een goed plan. Nu kan je zelfs online ideeën indienen!

Hoe werk je je idee uit?