Stichting Wijs met je Wijk Petenbos en het Apostolisch Genootschap

Tijdens het collegebezoek aan de wijk Zuidoost op zaterdag 30 oktober maakte wijkwethouder Marco Verloop bekend dat Stichting Wijs met je Wijk Petenbos en het Apostolisch Genootschap samen genomineerd zijn voor de vrijwilligersprijs De Lampion 2021. Deze vrijwilligers zijn voor deze prijs genomineerd omdat ze een bijzondere bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving, hun wijk of buurt. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Samenwerking

De samenwerking tussen Wijs met je Wijk Petenbos en het Apostolisch Genootschap is uniek. Dankzij de vasthoudendheid van Wijs met je Wijk en de meewerkende houding van het Apostolisch Genootschap, is er in de wijk een fijne plek gecreëerd voor 60-plussers om elkaar wekelijks tijdens activiteiten te ontmoeten.

Meer verbondenheid 

Wijkwethouder Marco Verloop: “Wat een prachtig voorbeeld van hoe bewoners samen een gemis hebben omgebogen naar een succesverhaal. Gebruikmakend van de mogelijkheden die er wel zijn en met minimale subsidie, slagen zij erin om een gevarieerd wekelijks activiteitenprogramma samen te stellen.” Er zijn inmiddels al veel clubjes en vriendschappen ontstaan. De mensen voelen zich thuis en veiliger in hun buurt en is er minder eenzaamheid.

Naar overzicht