Zelfbeheer initiatieven

In Veenendaal kun je zelf het groen in jouw straat opfleuren en onderhouden. Denk aan een plantsoen of plantenbak, stuk gras of de grond rond de stam van een boom. Zo zorg je voor meer kleur in de straat en een mooiere leefomgeving. Je beheert het stukje groen samen met je buren of alleen. 

Hoe werkt het?

Wil je zelf of samen met je buren zorgen voor een stukje groen in jouw straat? Neem dan eerst even contact op met je wijkmanager. Bekijk op deze pagina alle wijkmanagers.

 1. De wijkmanager bekijkt samen met jou of jouw idee haalbaar is én of de buurt het er mee eens is. 
 2. Als jouw idee akkoord is, maakt de wijkmanager samen met jou een mooi plan. Je krijgt als dat nodig is advies over de keuze voor de beplanting en samen bekijken jullie welk budget er nodig is. Met als resultaat dat je zelf of samen met uw buren het stukje groen adopteert.
 3. Je ondertekent een contract waarin de afspraken tussen jou en de gemeente staan.

Het is belangrijk dat je eerst contact met ons opneemt. Ga niet zonder toestemming aan de slag! Via de onderstaande knop kan je een aanvraag voor zelfonderhoud insturen.

Aanvraag zelfonderhoud doen

Wat je verder nog moet weten

Bijna alle locaties komen in aanmerking om zelf te onderhouden. Behalve als:

 • De locatie in het veld geen logische begrenzing heeft of krijgt.
 • Het onderdeel is van de hoofdgroenstructuur. Deze structuur blijft in principe in beheer bij de gemeente.
 • Het om een boom gaat: deze wordt om veiligheidsreden en aansprakelijkheid altijd door de gemeente onderhouden.
 • In geval van een speeltoestel blijft de gemeente de veiligheidsinspecties uitvoeren en moeten reparaties gedaan worden door de beherende partij.
 • Een eventuele waterbergende functie in het geding is of komt.
 • De verkeers- of sociale veiligheid in het geding komt.
 • De toegankelijkheid voor o.a. mindervaliden in het geding is. In geval van bijvoorbeeld geveltuinen moet de stoep breed genoeg blijven voor rolstoelen.
 • In de grond riolering of kabels en leidingen aanwezig zijn, die snel bereikbaar moeten zijn.