Financiering van je idee

Wist je dat veel bewonersinitiatieven succesvol geld hebben opgehaald via fondsenwerving, sponsoring, crowdfunding en/of het wijkbudget? We helpen je graag met tips voor het financieren van jouw bewonersinitiatief!

Fondsen werven

In Nederland zijn er veel landelijke, regionale en/of lokale goede doelen-fondsen. Deze fondsen stellen voor bepaalde initiatieven geld of andere hulp beschikbaar. Naast geld draagt ondersteuning van een fonds ook bij aan een goede naam. En dat vergroot de kans op samenwerking met andere bewoners en organisaties. Fondsen werven kan best veel tijd in beslag nemen. Verzamel mensen om je heen die je helpen. 

Via internet zijn nog veel meer fondsen te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op www.fondseninnederland.nl/fondsen.

Sponsoring

Bij sponsoring organiseer je een actie met als doel geld op te halen voor je initiatief. Denk aan een actie zoals een verloting waarbij je lootjes verkoopt, een sponsorloop, verkopen van producten huis-aan-huis of het organiseren van een braderie of rommelmarkt. Er zijn veel meer acties te verzinnen. Benader bedrijven voor je actie en vraag om ondersteuning in de vorm van geld of prijzen. De sponsoringsactie zorgt ook voor bekendheid en betrokkenheid van buurtbewoners en bedrijven bij jouw bewonersinitiatief.

Crowdfunding

Bij crowdfunding financieren meerdere mensen, vaak particulieren en buurtbewoners, jouw initiatief via een online platform. Je plaatst je initiatief inclusief het benodigde bedrag op een crowdfunding website. Vervolgens start je een campagne om de crowdfundingsactie bekend te maken, bijvoorbeeld door het inzetten van social media of het verspreiden van flyers. In de actie vraag je mensen om te doneren. Als het gevraagde bedrag gehaald is, wordt het uitgekeerd en kan je verder met het uitwerken van het initiatief. 

Op crowdfundingsplatforms vind je handige tips en stappenplannen om een succesvolle crowdfunding op te zetten. Let ook op de voorwaarden: soms vraagt het crowdfundingsplatform een percentage van de totale opbrengst. Kijk op crowdfundingsplatforms, bijvoorbeeld alles geven of voor je buurt

Wijkbudget

De gemeente Veenendaal kan geld uit het wijkbudget beschikbaar stellen voor jouw idee. Je idee moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bewonersinitiatief:

  • draagt bij aan de leefbaarheid of sociale cohesie van de wijk;
  • is van belang voor of komt ten goede aan een groep bewoners en niet aan één bewoner;
  • wordt voor een groot deel aantoonbaar door bewoners uitgevoerd (bewoners voor bewoners);
  • heeft als het om een bijeenkomst of evenement gaat ook een sociale activiteit;
  • kent geen commercieel winstoogmerk.
Meer over het wijkbudget