Header met mevrouw in gele trui

Doe mee aan een veilige wijk

Je kunt zelf veel doen om de veiligheid in je buurt te verbeteren. Doe mee aan Burgernet en start een Whatsapp-groep. Voel je je onveilig of zie je iets vreemds? Meld het ons.

Het wijkteam als aanspreekpunt voor veiligheid

Het wijkteam is voor bewoners het aanspreekpunt voor veiligheid. Bewoners wonen en ondernemers werken in de wijk, zij signaleren vaak eerder onveilige situaties of criminele activiteiten. Dat kan variëren van ongerenoverlast tot diefstal en de handel in drugs. Bij meldingen verwijst het wijkteam door naar de juiste partners, zoals de Politie, BOA’s of Veiligheid van de gemeente. Bewoners die onveiligheidsgevoelens ervaren door overlast kunnen ook contact opnemen met het wijkteam.

Direct ingrijpen of extra alert zijn

Regelmatig moet er direct ingegrepen worden als onveilige situaties zich voordoen, denk aan overlast en burenruzies, maar ook aan criminaliteit, zoals (woning) inbraken, (winkel)diefstal, geweldsdelicten, hennepkwekerijen en drugslabs, enz. Het wijkteam zorgt ervoor dat de rust terugkeert in de wijk en er weer een veilige situatie ontstaat. Soms is er een piek op het gebied van veiligheid en moeten we extra alert zijn, bijvoorbeeld als er veel woninginbraken zijn tijdens de vakantieperiodes en om onrust en vernielingen tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Ook in Coronatijd zijn Politie, BOA’s en Veiligheid van de gemeente actief.

Veiligheid als bespreekpunt bij wijkprojecten

Ons streven is dat bewoners prettig wonen in een groene, schone en veilige omgeving. In sommige buurten is dit nu echter nog niet het geval en is er sprake van meerdere problemen op het gebied van leefbaarheid, schoon, heel en veilig. Denk aan vervuiling, verloedering, verkeersoverlast, burenruzies, jongerenoverlast, vernielingen en/of criminele activiteiten. Het wijkteam gaat dan met bewoners in gesprek om de problemen structureel op te lossen en de situatie te verbeteren. Veiligheid is daarbij dan één van de onderwerpen.

Veiligheid verdient aandacht

Op een aantal momenten in het jaar geeft het wijkteam extra aandacht aan veiligheid in Veenendaal. Op de Veiligheidsdag in het voorjaar en de Week van de Veiligheid in het najaar, organiseert het Wijkteam dan diverse activiteiten voor bewoners om samen de veiligheid te verbeteren in de buurt, op straat en thuis.