De uitwerking van je idee of initiatief tot een bewonersinitiatief regel je zelf. Maar, je hoeft het niet alleen te doen; er zijn vast buurtbewoners die willen helpen. En natuurlijk ondersteunt het wijkteam je met handige tips en tools en bij het maken van een goed plan. 

Hoe werk je een initiatief uit?

Hou hier rekening mee

  1. Werk het plan uit. Zet in je plan de aanleiding, het doel, voor wie het bedoeld is, hoeveel het kost en welke spullen je nodig hebt.

  2. Is er draagvlak in de straat/buurt?
  3. Staan de andere buurtbewoners achter het initiatief?
  4. Zijn er voldoende financiën en middelen? Zet bijvoorbeeld crowdfunding in of benader fondsen. Lees meer over hoe je dat doet bij Financiering
  5. Zijn er voldoende mensen en organisaties die helpen? Verzamel mensen en organisaties om je heen die helpen.
  6. Heb je gecontroleerd of je een vergunning nodig hebt op de website van de gemeente? Zo ja, vraag een vergunning aan.
Mensen met elkaar in gesprek

Het spreekuur

Wil je graag wat hulp bij de uitwerking van je idee? Bespreek jouw idee met het wijkteam en Veens Welzijn. Elk wijkteam heeft eenmaal per week spreekuur.

Kom eens praten.

Kom langs bij je wijkteam