Aanpak (zwerf)afval Winkelcentrum Veenendaal-oost

Er komen sinds 2021 meldingen binnen over (zwerf)afval bij het winkelcentrum Veenendaal Oost. In het verleden zijn er diverse zwerfvuilacties gehouden door bewoners. Helaas blijft het probleem zich voordoen. De wijkmanager wil samen met partners in de wijk, bewoners en de winkeliers een aanpak bedenken voor een schonere buurt met minder zwerfafval. 

Wat gaan we doen?

We gaan gezamenlijk met diverse partners in de wijk (politie, Veens Welzijn, Boa, schone buurtcoach, Patrimonium woonservice, bewoners en winkeliers) een aanpak bedenken waarbij we zoeken naar een structurele oplossing voor het (zwerf)afval probleem.  

Waarom doen we dit?

Al enige tijd is het zwerfafval probleem een onderwerp van gesprek in de wijk. Er zijn al verschillende acties ondernomen door bewoners, maar helaas blijft het probleem bestaan.. Een schone buurt zorgt voor een prettige en veilige woonomgeving. Reden genoeg om opnieuw actie te ondernemen. 

Planning  

Januari-juni 2022 wordt het project opgestart en uitgevoerd. 

Doe mee 

Bewoners en winkelier uit de buurt Buurtstede worden actief betrokken bij de planvorming. Wie weet er nu beter wat nodig is voor de buurt dan de bewoner zelf?  

Woon jij in Buurstede en wil je graag meedenken over dit onderwerp? Dan horen we graag van je!