Gebiedsvisie Duivenweide

De wens om het gebied Duivenweide een betere invulling te geven, leeft al langere tijd bij de gemeente, omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden. Het gebied Duivenweide biedt veel kansen en mogelijkheden.
 
De gemeente wil een gebiedsvisie opstellen en heeft bewoners (organisaties) en ondernemers uit de buurt uitgenodigd om mee te denken.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • weet wat er speelt en leeft in de wijk
  • verbindt bewoners en partijen in de wijk
  • is partner voor het project Gebiedsvisie Duivenweide
  • zorgt ervoor dat het thema toegankelijkheid wordt meegenomen in de gebiedsvisie
  • is op de hoogte van de resultaten en voortgang van het proces Gebiedsvisie Duivenweide
  • neemt informatie (resultaten en voortgang) over de Gebiedsvisie mee in de wijkmedia
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners(organisaties), Ondernemers, Projectleider Gebiedsvisie Duivenweide, Centrumcoördinator, Theater, Beheer & Projecten, Ruimtelijke Ontwikkeling

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

De bewonerscommissie en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) in en rondom Duivenweide zijn uitgenodigd om mee te denken over de gebiedsvisie. Toegankelijkheid is ook een belangrijk aandachtspunt. Na vaststelling van de gebiedsvisie Duivenweide wordt gekeken hoe de bewoners een rol kunnen krijgen.

Bewonersinitiatieven

Hebben bewoners nog meer ideeën om hun buurt verder te verbeteren? Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan uit te werken. Bewoners zoeken zelf naar sponsors en fondsen om hun wensen en ideeën te realiseren.